W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny

W trakcie ustalania wysokości alimentów wymieniona była zatrudniona w przedsiębiorstwie pozwanego otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 723 zł miesięcznie. Czy rzeczywiście słuszne jest obniżenie alimentów – jak już wcześniej wspomniałam – zdecyduje sąd na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny. W czasie wówczas zasądzanych alimentów powód wraz ze swoją konkubiną i córką zamieszkiwał w mieszkaniu należącym do jego matki, którego koszt utrzymania wynosił około 700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu swojego żądania podniosła, że od chwili zasądzenia alimentów w dotychczasowej wysokości upłynęły 4 lata. Zmiana dotyczy alimentów na pełnoletnie dzieci. Mając na względzie całokształt okoliczności niniejszej sprawy Sąd uznał, że od chwili ustalenia alimentów na rzecz małoletniej powódki. Na przyznanie alimentów przy opiece naprzemiennej ma więc szansę rodzic, który poświęca dziecku nieco więcej czasu bądź też znajduje się w gorszej sytuacji finansowej od drugiego rodzica. Strona powodowa nie wykazała, aby w tym okresie doszło do tak istotnych zmian okoliczności, które uzasadniałaby uwzględnienie powództwa w całości i podwyższenie alimentów o ponad 100%. Nadal rodzice będą mieli obowiązek płacenia alimentów na małoletnie dziecko. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. Czy mogę starać się o obniżenie alimentów? Sąd może nie orzec o obniżeniu alimentów albo może uwzględnić powództwo przez zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. To realny problem, z którym musiało zmierzyć się orzecznictwo Sądów. Pogląd taki był jednak krytykowany ze względu na swoje nieprzystosowanie do sytuacji społeczno – gospodarczej w kraju i opierania wysokości alimentów na całkowicie hipotetycznych podstawach. Tym samym stworzenie fikcji zatrudnienia na wolności i wymierzenie alimentów na tej podstawie byłoby dla takiej osoby krzywdzące. Czy z uwagi na dobro uprawnionego można ograniczyć wysokość otrzymywanych przez niego alimentów bez prawomocnego wyroku ? W uzasadnieniu podniosła, że od czasu zasądzenia na jej rzecz alimentów nie uległa poprawie jej sytuacja. Wniosła pozew o podwyższenie alimentów przeciwko ojcu dziecka. Czy z tego względu ojciec może żądać zwrotu alimentów za miesiące przepracowane przeze mnie? Oczywistym jest przecież, że w warunkach zakładu karnego zobowiązany do alimentów rodzic albo w ogóle nie podejmie pracy albo podejmie pracę bardzo słabo płatną. Skazani zobowiązaniu do alimentów powinni być zatem w pierwszej kolejności kierowani do prac wysoko wynagradzanych. Obecnie pełnoletnie dziecko, które nie jest w stanie samo się utrzymać, może żądać alimentów od swoich rodziców. Należy pamiętać, że przekroczenie granicy pełnoletności, nie oznacza zaprzestania płacenia alimentów przez rodziców. Dochodzenie alimentów – postępowanie sądowe. Daty złożenia pozwu o podwyższenie alimentów. Zgodnie z niektórymi orzeczeniami należy przyjmować pewną fikcję, jakoby zobowiązany do alimentów dalej pozostawał na wolności i na tej podstawie należy też ustalać jego możliwości zarobkowe. Wyraził zgodę na podwyższenie alimentów jedynie w zakresie świadczeń bieżących. Pełnoletnie dziecko nie otrzyma alimentów jeśl płacenie ich wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica lub gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby samodzielnie się utrzymać. Wspomnę również jeszcze o tym, że obowiązkiem Sądu w sprawach o rozwodowych, a już tym bardziej alimentacyjnych jest wydanie orzeczenia w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron. Rodzice będą mogli się uchylić od płacenia alimentów na swoje pełnoletnie dzieci, nawet jeśli alimenty zostały orzeczone przez sąd. Czy będę dalej uprawniona do alimentów do czasu znalezienia pracy? W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego , zarówno podwyższenia jak również obniżenia alimentów. Ojciec dziecka musi wykazać w pozwie, że od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana stosunków. W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego powództwo ustalenia uchylenia alimentów nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu. O kosztach w sprawach cywilnych a także w sprawie o obniżenie alimentów. Podniósł podobne argumenty jak pozwie o obniżenie alimentów. Orzecznictwo odpowiada pozytywnie na tak postawione pytania. Podsumowując, jak wynika z przepisów i orzecznictwa – były mąż ma podstawy, by wnioskować o obniżenie alimentów, lecz musi swój pozew solidnie uzasadnić.