Komunikat techniczny

TP10
Długość regulaminowa (km): 13
Długość po azymucie (km): 8
Ilość punktów: 6
Bufet (km): brak

TP25
Długość regulaminowa (km): 26,4
Długość po azymucie (km): 16,4
Ilość punktów: 12
Bufet w zależności od wariantu (km)/liczony wg wariantu optymalnego: 17,1/9,3

TP50
Długość regulaminowa (km: 53,6
Długość po azymucie (km): 32,8
Ilość punktów: 19
Bufet w zależności od wariantu (km)/liczony wg wariantu optymalnego: 20,2/33,4

TP100
Możliwość skorzystania pomiędzy pętlami z rzeczy pozostawionych w bazie.
Pętla 1
Długość regulaminowa (km): 43,7
Długość po azymucie (km): 29,7
Ilość punktów: 9
Bufet (tylko woda) w zależności od wariantu (km)/ liczony wg wariantu optymalnego: 21,9/21,8

Pętla 2
Długość regulaminowa (km): 60,5
Długość po azymucie (km): 40,2
Ilość punktów: 22
Bufet w zależności od wariantu (km)/ liczony wg wariantu optymalnego: 34,5/26

TR100
Długość regulaminowa (km): 100,8
Długość po azymucie (km): 64,5
Ilość punktów: 25
Bufet w zależności od wariantu (km)/ liczony wg wariantu optymalnego: 54,5/46,3

TR150
Długość regulaminowa (km): 153,5
Długość po azymucie (km): 96,9
Ilość punktów: 33
Bufet w zależności od wariantu (km)/ liczony wg wariantu optymalnego: 76,9/76,6

Wszystkie trasy:
– skala mapy zasadniczej 1:50 000,
– dodatkowo podane rozświetlenia punktów w skali 1:10 000,
– kolejność potwierdzania punktów dowolna,
– punkty opisane za pomocą piktogramów,
– potwierdzanie za pomocą perforatorów.
– mapy nie foliowane (worek ochrony rozdajemy na odprawie technicznej)