Program

PROGRAM RAJDU:

17 sierpnia 2018 (piątek)
– od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;
– 16.00 – 23.00 praca sekretariatu rajdu;
– 18.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP100);
– 19.00 – start trasy pieszej (TP100);
18 sierpnia 2018 (sobota)
– 06.00- 9.00 praca sekretariatu rajdu;
– 06.40 – odprawa techniczna trasy rowerowej (TR150);
– 07.00 – start trasy rowerowej (TR150);
– 07.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP50);
– 08.00 – start trasy pieszej (TP50);
– 08.40 – odprawa techniczna trasy rowerowej (TR100)
– 09.00 – start trasy rowerowej (TR100)
– 09.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP25)
– 10.00 – start trasy pieszej (TP25)
– 10.45– odprawa techniczna trasy pieszej (TP10)
– 11.00 – start trasy pieszej TP10
– 13.30 – rozpoczęcie wydawania posiłku regeneracyjnego
– do 16.00 – meta trasy TP10
– do 18.00 – meta trasy TP25;
– do 19.00 – meta trasy TR100;
– do 22.00 – meta tras TP50, TP100, TR150.
– 22.30 – zakończenie wydawania posiłku regeneracyjnego
Ceremonie dekoracji najlepszych zawodników z poszczególnych tras odbędą się 30 minut po
przybyciu ostatniego zawodnika kwalifikującego się do dekoracji.
19 sierpnia 2018 (niedziela)
– do 10.00 – opuszczenie bazy rajdu.