Regulamin

REGULAMIN EKSTREMALNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ
„Sudecka Wyrypa’’
17-19 sierpnia 2018 r.
(aktualność 14.06.2018 r.)

I. CELE RAJDU:

– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy upowszechnienia kultury fizycznej,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– ukazanie uczestnikom piękna Gminy Stara Kamienica i okolic,
– rozegranie kolejnej rundy Pucharu Polski w Pieszych i Rowerowych Maratonach na Orientację.

II.ORGANIZATOR:

Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold, Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica,
NIP:611-27-30-095

III. PATRONAT:

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu honorowego oraz patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte dotyczące w sposób bezpośredni uczestników będą podane do wiadomości na stronie internetowej rajdu lub w komunikacie technicznym.

IV. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów – Arkadiusz Zapotoczny
Sędzia Główny – Marek Wąsowski
Koordynator rajdu- Violetta Pietrzak
Sekretariat – Radosław Onyszkiewicz
Główny budowniczy tras – Marek Wąsowski
Budowa tras – Marek Wąsowski, Adam Rodziewicz, Adam Pawłowicz

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. na terenie Gminy Stara Kamienica i okolic (woj. dolnośląskie).

VI. BAZA RAJDU:

Szkoła Podstawowa w Barcinku
Barcinek 10 B
58-512 Stara Kamienica

VII. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

TRASA PIESZA (TP100): 100 km w 27 godzin; charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (PK) dowolna.
Wyniki z Trasy Pieszej 100 km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na
Orientację.

TRASA PIESZA (TP50): 50 km w 14 godzin; charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania PK dowolna;
Wyniki z Trasy Pieszej 50 km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

TRASA PIESZA (TP25): 25 km w 8 godzin; charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania PK dowolna.

TRASA PIESZA (TP10): 10 km w 5 godzin; charakterystyka trasy: kolejność potwierdzania PK dowolna.

TRASA ROWEROWA (TR150): 150 km w 15 godzin, charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania PK dowolna;
Wyniki z Trasy Rowerowej 150 km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Rowerowych
Maratonach na Orientację.

TRASA ROWEROWA (TR100): 100 km w 10 godzin, charakterystyka trasy:
kolejność potwierdzania PK dowolna.

VIII. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja indywidualna (generalna) z wyróżnieniem trzech najlepszych zawodniczek i
zawodników dla każdej z tras.
W kategorii TP10 zespoły klasyfikowane będą jako jedna „osoba”.

IX. MAPY i TEREN:

– trasy piesze (TP100, TP50, TP25, TP10) oraz trasy rowerowe (TR150, TR100): parametry
techniczne tras oraz skala i rodzaj map zostaną podane w osobnym komunikacie.
Charakter terenu: górzysty, liczne lasy, pola uprawne, łąki, rzeki, strumyki, zabudowania. Na całym
terenie gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych oraz polnych o zróżnicowanej przebieżności: asfalty,
szutry, drogi gruntowe miejscami podmokłe, kamieniste.

X. UCZESTNICTWO:

Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby:
– które ukończyły 18 lat;
– osoby nieletnie (14-17 lat) mogą brać udział w rajdzie tylko na trasie pieszej TP10 i TP25 wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność;
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. Osoby, które nie podpiszą oświadczenia nie będą dopuszczone do udziału w rajdzie oraz nie będzie możliwości zwrotu kwoty wpisowego. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu. Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 5 osobami.
– na trasie TP10 startować mogą drużyny składające się z 1, 2, 3 lub 4 osób. Nie obowiązuje dolna granica wieku, jednak osoby małoletnie mogą startować wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej będącej jej opiekunem prawnym.

XI. ZGŁOSZENIA:

– udział w zawodach można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej rajdu od 15 czerwca 2018 roku (zgłoszenie bez wpłaty wpisowego jest nieważne);
– zgłoszenia będą przyjmowane od 15 czerwca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku.
– zawodnicy startujący na TP10 jako zespół muszą zgłosić każdego członka zespołu osobno wpisując w rubryce Drużyna tą samą nazwę.

XII. WPISOWE:

– wpłaty wpisowego będą przyjmowane od 15 czerwca 2018 do 12 sierpnia 2018:
a) wpisowe od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku wynosi:
– dla trasy TP10: 30 PLN (zespół)
– dla trasy TP25 – 45 PLN;
– dla trasy TP50 i TR100 – 55 PLN;
– dla trasy TP100 i TR150 – 65 PLN;
b) wpisowe od 15 lipca do 31 lipca 2018 roku wynosi:
– dla trasy TP10: 40 PLN (zespół)
– dla trasy TP25 – 55 PLN;
– dla trasy TP50 i TR100 – 65 PLN;
– dla trasy TP100 i TR150 – 75 PLN;
c) wpisowe od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2018 roku wynosi:
– dla trasy TP10: 50 PLN (zespół)
– dla trasy TP25 – 65 PLN;
– dla trasy TP50 i TR100 – 75 PLN;
– dla trasy TP100 i TR150 – 85 PLN;

Wpłaty z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem wpłacającego należy dokonywać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym wyłącznie na konto:
39203000451110000002642750
Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold (Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica,
NIP: 611-27-30-095
koniecznie z dopiskiem “SWW-xx, imię i nazwisko “, gdzie zamiast “xx” należy wpisać nazwę trasy
np. TP10, TP25, TP50, TP100, TR100, TR150 .
– zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora;
– kolumna wpisowe w zakładce uczestnicy będzie aktualizowana co ok. 10 dni;
– nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od
przyczyn rezygnacji.

XIII. KOSZULKI RAJDOWE:

Koszulki pamiątkowe można zamawiać poprzez formularz zgłoszeniowy. Projekt graficzny koszulek zostanie zaprezentowany na stronie rajdu do końca czerwca. Koszt koszulki to 35 PLN/sztuka.
Zamówienia na koszulki przyjmowane są do końca lipca 2018 roku.

XIV. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– laminowaną kartę startową, numer startowy;
– komplet map wodoodpornych;
– jeden ciepły posiłek w bazie rajdu (dla trasy TP10 płatny dodatkowo 15 PLN/osoba);
– minimum jeden bufet na trasie ( woda, izotonik, owoce, wafelki itp.) dla wszystkich uczestników
za wyjątkiem trasy TP10;
– toalety, prysznice w bazie rajdu;
– możliwość umycia rowerów po zawodach;
– inne materiały w miarę napływu świadczeń;
– dyplomy uczestnictwa dla zawodników startujących na TP10;

XIV.A. NOCLEGI

– noclegi w sali gimnastycznej i w klasach szkolnych. Należy zabrać własne karimaty i śpiwory.
W szkole będą dostępne prysznice, umywalki i toalety.

XV. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:
a) na trasach pieszych (TP100, TP50, TP25, TP10)
– kompas;
– latarka z odpowiednim zapasem baterii, najlepiej czołówka (nie dotyczy trasy TP25, TP10)
– apteczka pierwszej pomocy, zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna (NRC);
– odzież chroniąca przed zimnem i deszczem;
– telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu);
– dokument tożsamości;
– długopis;
b) na trasie rowerowej (TR150, TR100):
– sprawny technicznie rower (wyposażony w światła odblaskowe);
– kask rowerowy,
– apteczka pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna – NRC);
– odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
– telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu)
– długopis;
– dokument tożsamości;
c) zalecane wyposażenie:
– zapas prowiantu;
– nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne;
– ochraniacze na łokcie, kolana (na trasach rowerowych).

XVI. KOMUNIKACJA:

– komunikacja własna,

XVII. NAGRODY:

– satysfakcja z pokonanej trasy,
– statuetki dla zwycięzców (podział według kategorii)

XVIII. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

17 sierpnia 2018 (piątek)
– od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;
– 16.00 – 23.00 praca sekretariatu rajdu;
– 18.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP100);
– 19.00 – start trasy pieszej (TP100);

18 sierpnia 2018 (sobota)
– 06.00- 9.00 praca sekretariatu rajdu;
– 06.40 – odprawa techniczna trasy rowerowej (TR150);
– 07.00 – start trasy rowerowej (TR150);
– 07.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP50);
– 8.00 – start trasy pieszej (TP50);
– 08.40 – odprawa techniczna trasy rowerowej (TR100)
– 09.00 – start trasy rowerowej (TR100)
-9.40 – odprawa techniczna trasy pieszej (TP25)
– 10.00 – start trasy pieszej (TP25)
– 11.00 – start trasy TP10
– do 16.00 – meta trasy TP10
– do 18.00 – meta trasy TP25;
– do 19.00 – meta trasy TR100;
– do 22.00 – meta tras TP50, TP100, TR150.
Ceremonie dekoracji najlepszych zawodników z poszczególnych tras odbędą się 30 minut po
przybyciu ostatniego zawodnika kwalifikującego się do dekoracji.

19 sierpnia 2018 (niedziela)
– do 10.00 – opuszczenie bazy rajdu.

XIX. ZASADY RYWALIZACJI OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:

TRASY PIESZE (TP100, TP50, TP25, TP10):
– podstawowym celem na trasie pieszej (TP100, TP50, TP25, TP10) jest to, aby w limicie czasowym 27/14/8/5 godzin przejść około 100/50/25/10 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie;
– długość trasy pieszej (TP100, TP50, TP25, TP10) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.;
– start wszystkich uczestników z poszczególnych tras pieszych odbywa się jednocześnie, po czym
uczestnicy zmierzają do mety non stop;
– wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z
tego przywileju bez ograniczeń;
– wydawanie map następuje po odprawie technicznej;
– organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany;
– uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności na podstawie mapy i opisu trasy;
– warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy pieszej (TP100, TP50, TP25, TP10) jest odnalezienie
i potwierdzenie dowolnego PK trasy, oraz oddanie karty startowej na mecie rajdu w czasie 27/14/8/5 godzin;
– o klasyfikacji uczestnika na trasie pieszej (TP100, TP50, TP25, TP10) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 27/14/8/5 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety;
– przy ustalaniu klasyfikacji poszczególnych zawodników dozwolone jest zajęcie miejsc ex aequo,
z zastrzeżeniem, że Organizator przewiduje wyłącznie jeden puchar dla każdego miejsca na
podium. Przy zajęciu miejsc ex aequo zawodnicy na tych samych miejscach na podium ustalają
między sobą podział nagrody.
– dopuszcza się start zawodników z psami (za wyjątkiem psów tresowanych do dogtrekkingu).
Zawodnik zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy oraz zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, bądź nie dotrze do mety o własnych siłach, będzie nieklasyfikowany (NKL);

TRASY ROWEROWE (TR150, TR100):
– podstawowym celem na trasie rowerowej (TR150, TR100) jest to, aby w limicie czasowym 16/8 godzin przejechać około 150/100 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK);
– długość trasy rowerowej (TR150, TR100) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy kolejności, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.;
– start wszystkich uczestników z poszczególnych tras rowerowych odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop;
– wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń;
– wydawanie map następuje po odprawie technicznej;
– organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany;
– uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy;
– warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy rowerowej (TR150, TR100) jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy TR w czasie 15/10 godzin;
– o klasyfikacji uczestnika na trasie rowerowej (TR150, TR100) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 15/10 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejazdu od startu do mety;
– uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, bądź nie dotrze do mety o własnych siłach, będzie nieklasyfikowany (NKL).

XX . POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK):

– punkt kontrolny w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem w kształcie prostokąta oraz lampionem BnO oznaczonym dwuelementowym kodem, przytwierdzonym lub zawieszonym na stojaku, w miejscu charakterystycznym (drzewo, płot, budowla, szczyt, skała, skarpa itp.). PK można jednoznacznie zlokalizować na podstawie mapy oraz opisu;
– warunkiem potwierdzenia obecności na PK tras pieszych i trasy rowerowej jest perforacja odpowiedniego pola karty startowej za pomocą perforatora, który znajduje się przy lampionie. W przypadku braku perforatora, punktu kontrolnego (zniszczenie, kradzież) należy wykonać zdjęcie
punktu kontrolnego. O braku punktu, perforatora prosimy niezwłocznie poinformować organizatora.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– udział w rajdzie jest dobrowolny;
– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, w biurze rajdu należy podpisać stosowne oświadczenie;
– uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń:
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, opóźnienia godziny startu, wydłużenia limitu czasowego na pokonanie trasy w razie niesprzyjających okoliczności losowych, które zagrażałyby życiu, zdrowiu zawodników lub wpłynęły w znacznym stopniu na rywalizację (powodzie, gwałtowne wichury, silne burze itp.)
– protesty dotyczące sytuacji zaistniałych na trasie można składać osobiście do Sędziego Głównego do godziny 22.30 dnia 18 sierpnia 2018 roku,
* dla wszystkich tras – protesty zostaną rozpatrzone do godziny 23.30 dnia 18 sierpnia 2018 roku,
po czym zostanie ogłoszona wstępna klasyfikacja rajdu,
* następnie uczestnicy mają prawo zgłosić uwagi dotyczące samej klasyfikacji (tabeli wyników) przez 48 godzin od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej rajdu,
*po weryfikacji wszystkich protestów do klasyfikacji, wyniki uznaje się za końcowe, co następuje
najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku;
– w miarę możliwości organizatorzy mogą przetransportować uczestników do bazy rajdu (w przypadku kontuzji, skrajnego wyczerpania). Czas oczekiwania na transport może być jednak długi;
– organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu;
– zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi;
– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników
na tereny stanowiące własność prywatną;
– obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach
rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych;
– obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po
drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
– wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości;
– kartę startową, wydawaną w sekretariacie przed startem, należy podczas rajdu pokazywać na starcie, mecie, punktach technicznych oraz na wezwanie organizatorów;
– zawodnik powinien mieć umieszczony numer startowy, przez cały okres trwania rajdu, w miejscu
widocznym np. na plecaku, koszulce itp.
– wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do
godziny 23.00 dnia 18 sierpnia 2018 roku (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów:
a) w biurze zawodów (w przypadku ukończenia rajdu, oddanie karty startowej do sędziego jest
jednoznaczne z odmeldowaniem się),
b) w biurze zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy);
c) telefoniczne w biurze zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na opisie mapy (w
przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy rajdu).
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa!!!
– dozwolone jest poruszanie się uczestników w parach lub w grupach, a dla tych mniej doświadczonych wręcz wskazane;
– korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie, za wyjątkiem części prowiantu i napojów, które można uzupełniać na trasie;
– zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników rajdu na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy;
– przez obszary rezerwatów przyrody wolno przechodzić wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych;
– obowiązuje zakaz przechodzenia przez uprawy polowe oraz młodniki i szkółki leśne;
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani najpóźniej przed startem;
– w trakcie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (zarówno w bazie imprezy jak i na trasie), oraz zakaz palenia tytoniu (na terenie bazy rajdu);
– wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie rajdu;
– nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania;

REGULAMIN 2018 PDF